Ruta Activa

 

30 de setembre de 2018 – Barcelona

Accedeix aquí per PARTICIPAR

 

 

Per què ho fem?

Anar amb bici o caminar no consumeix recursos energètics, no contamina, no produeix soroll, democratitza la mobilitat, pacifica el transit i ajuda a millorar l’espai públic, aporta més autonomia a la ciutadania, fomenta l’activitat física i permet la intermodalitat amb altres mitjans de transport.

Les persones treballadores tenim dret a una mobilitat sostenible, segura i activa a través de mitjans de transport més equitatius, eficients, saludables i econòmics.

Per això, és menester implementar mesures i propostes, per exemple, per potenciar la bicicleta i l’anar a peu als desplaçaments a la feina.

Els desplaçaments per motius laborals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona representen la major part dels que tenen lloc a diari, i més d’un 50% d’aquests es realitzen amb automòbil.

Avançar cap a una mobilitat més sostenible exigeix donar més protagonisme a l’ecomobilitat – caminar, la bicicleta i el transport públic – en detriment del vehicle privat a motor. Pel que fa a la bicicleta, cal un diàleg entre entitats, administracions públiques i empreses, en virtut de solucions als problemes de desplaçament per mitjà de la utilització responsable de la bicicleta como a mitjà de desplaçament per millorar la seguretat i comoditat mentre se circula i garantir l’aparcament segur.

Als darrers anys, la bicicleta és el tipus de mobilitat que més ha crescut i encara té un gran potencial per seguir creixent si se’l promou decididament.

En 10 anys, el seu ús s’ha multiplicat por 5 a la ciutat de Barcelona. Avui hi ha més de 130.000 ciclistes diaris pedalant pels carrers de Barcelona, en bona part per anar a treballar.

Els objectius

 • Fomentar l’acció de caminar com acció de mobilitat activa.
 • Accedir amb comoditat i seguretat amb bicicleta al lloc de feina.
 • Disposar d’itineraris i espais segurs i còmodes per desplaçar-se per l’entorn laboral sense risc per a la seva integritat física o la dels vianants.
 • L’existència de xarxes ciclistes, carrers de trànsit pacificat i, en general, espais segurs, en el disseny interior de les àrees d’activitat empresarial de l’àmbit del projecte.
 • Promoure la instal·lació d’aparcaments de bicicletes segurs protegits de las inclemències meteorològiques, al més a prop possible del lloc de feina i/o aparcaments dins les empreses para evitar furts.
 • Disposar de bicicletes com a mitjà de transport d’empresa per als recorreguts laborals més propers.
 • Promoure i difondre els programes subvencionats d’incentius a la bicicleta, com ara el cas dels ajuts per a l’adquisició de bicis elèctriques (AMB), el projecte “Bicifeina” (Generalitat de Catalunya) i els programes de cesió de bicicletas del Compromís pel clima (Ajuntament de Barcelona) .
 • Millorar els espais habilitats especials per garantir vestuaris i dutxes.
 • Promoure l’existència de préstecs o regals de bicicletes als/a les treballadors/es per part de les empreses.
 • Promoure una base de dades per a la recerca d’altres treballadors/res del mateix polígon o empresa que puguin realitzar viatges plegats.
 • Posar a l’abast la informació i formació necessària per fomentar l’ús de la bicicleta:
  • Plànols sobre els itineraris millors i més segurs.
  • Aparcaments per a bicicletes.
  • Tallers de reparació i manteniment de bicicletes.
 • Promoure l’ús del bicing a les empreses i la seva ampliació a l’àrea metropolitana.
 • Fomentar la formació sobre la circulació segura.
 • Reivindicar la bonificació sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per aquelles empreses que promoguin de forma efectiva l’ús de la bici.
 • Reivindicar incentius econòmics per a les persones treballadores per anar amb bicicleta al treball, com algunes empreses ja ho fan.
 • Reivindicar l’ampliació de l’horari per viatjar amb bici al transport públic com ara Rodalies.

Con el soporte de:

 

logo Aquaeba 002 JPG

AQUAEBA és una empresa  fundada amb la intenció de millorar el servei i la qualitat en el sector del subministrament d’aigua per a empreses i particulars.”

 

eDreams

eDreams és una de les majors agències de viatges online del món que proporciona ofertes de vols regulars i xàrter, aerolínies de baix cost, hotels, cotxes, paquets dinàmics de vacances i assegurances de viatge.”

Entidades colaboradoras: